Junák – Středisko Bratra Robina Letohrad

Středisko Bratra Robina Letohrad má 423 členů v celkem 11 oddílech z Letohradu, Verměřovic, Mistrovic a Dolní Čermné. Kromě vlastní činnosti se podílí na organizaci různých akcí, nejen skautských (Betlémské světlo, Svojsíkův závod, Závod vlčat a světlušek), ale i městských (Letohrátky, hlídání parkoviště na Kopečkové pouti), farních (Svatováclavská pouť) a dalších (Tříkrálová sbírka).

Skautská organizace nese hlubší poselství než jen zabavit děti, když jsou jejich rodiče v práci nebo aby měli trochu času pro sebe, což je samozřejmě jeden z benefitů. Skauting navíc učí spolupráci, společné práci, dává přátelství, neobyčejné zážitky, blízkost k přírodě i životním hodnotám. Nováčkům přejeme příjemné sžívání s novým prostředím a jejich rodičům, aby dali svým dětem důvěru a nechali je svobodně růst v tak početném a silném společenství jakým je skaut.

Rekonstrukce klubovny ve Verměřovicích

S námi děti zažijí
a objeví

  • Dobrodružství nejen v přírodě
  • Zábavu s dobrými kamarády
  • Pohyb
  • Pomoc druhým
  • Praktické dovednosti
  • Zdravé sebevědomí
  • Samostatnost i spolupráci
  • Prostor pro to, co je baví
  • Sílu charakteru
  • Příležitost neustále se učit a rozvíjet

Naše oddíly

1. oddíl benjamínů
Letohrad

Holky a kluci od 3 do 6 let

Schůzky: pátek

2. oddíl skautek
Letohrad

Holky od 5. třídy ZŠ

Schůzky: čtvrtek, pátek

5. oddíl
Mistrovice

Holky a kluci od 3 let až po skautský věk

Schůzky: čtvrtek, pátek

Roverský kmen

Skauti a skautky v dospělém věku

1. smečka vlčat
Letohrad

Kluci od 1. do 4. třídy ZŠ

Schůzky: pátek

Oddíl Vycházejícího slunce
Letohrad

Kluci od 5. třídy ZŠ

Schůzky: čtvrtek, pátek

6. dívčí oddíl
Dolní Čermná

Holky a kluci od 3 let

Schůzky: pátek

2. roj světlušek
Letohrad

Holky od 1. do 4. třídy ZŠ

Schůzky: úterý, čtvrtek, pátek

3. oddíl
Verměřovice

Holky a kluci od 3 let až po skautský věk

Schůzky: úterý, čtvrtek, pátek

Klub rodinného skautingu

Rodiny s dětmi