Rubriky
vlčácká kronika

Schůzka 18.2.2022

Dneska byla účast docela hojná. Z vedoucích jsem přišel já (jinak by nebyl zápis 🙂 ), Víťa, Peťuna, Řízek, Eliáš, a nejmladší Vašek. A z vlčat to byli: Eliáš, Jáchym, Jáchym, Jakub, Jakub, Honza,  Karel, Karel, Kryštof, Matouš, Patrik, Štěpán, Štěpán, Vojtěch.
Už před čtvrtou někdo z trojice Eliáš-Peťuna-Řízek zatopili v klubovně. Venku bylo mokro a vůbec v klubovně bylo líp. Nejdříve jsme hráli „Na jelena“, potom „novou“ hru „Kamenná tvář (pravidla: všichni se rozdělí do dvou týmů. Z jednoho je vyslána „kamenná tvář“ (jeden člen, kterého vyberou) a druhý tým má 1 minutu na to, aby ho rozesmál. Jeden tým měl jako kapitána Řízka (a vybral si i mě) a druhý měl jako kapitána Víťu. Mohli se používat všelijaké fígle a vtipy, jen se „kamenné tváře“ nesmělo jakkoliv dotýkat. Nakonec vyhrál Řízkův tým v poměru 11:9 (bod dostal ten tým, který buď rozesmál „kamennou tvář“ nebo ten, kterého člen udržel kamennou tvář). Potom jsme šli ven, kde se dvakrát zahrálo „na školníka“ (pravidla v minulém zápisu) a potom „Minutovka“ (měli jsme 1 minutu na to, abychom se schovali do 5 m od Urbanky (ale dovnitř jsme nesměli) a potom ji Řízek obcházel (ale nesměl se vracet ani točit) a hledal. Několik lidí nenašel (já se sice schoval za popelnice, ale i tak jsem byl odhalen – byť lehce proti pravidlům, protože s nimi Řízek hýbal a to by se nemělo). A už byl konec, zakřičeli jsme si pokřik a šli domů.