Tábořiště Pískovna

Tábořiště se nachází 1,2 km jihovýchodně od obce Verměřovice v prostoru bývalé pískovny. Tábořiště je primárně určené pro konání skautských táborů a táborů rodin. 

Táboření:

Příjezd na tábořiště: po obecní účelové komunikaci. Kapacita plně vybaveného tábořiště je cca 40-50 lidí. Plocha pro postavení stanů je cca 4000 m2. Mezi stromy je postavený srub s kuchyní, skladem a jídelnou. Dále se zde nachází sklad dřeva, sklípek, táborový kruh s lavičkami, pískoviště s pódiem a sklad podlážek. Na obvodu louky jsou umístěny latríny a umývárka.

Zásobování vodou: je zajištěné z níže umístěného pramene. Pomocí trkače jsou zásobovány nádrže o objemu 3 m3, které slouží jako vodojem. Rozvody vody jsou realizovány do umývárny a kuchyně. V kuchyni a ve sprše je zajištěn ohřev teplé vody pomocí kamen.

Kuchyně: plně vybavená kuchyně se zděnými kamny a plynovým sporákem pro 40–50 lidí. Při topení v kamnech se zároveň ohřívá teplá voda pro kuchyň. Palivové dřevo se nachází ve skladu. Jídelna se stoly a lavicemi je taktéž pro 40–50 lidí.

Zásobování potravinami: po domluvě je možné základní potraviny zakoupit v Konzumu ve Verměřovicích. V Letohradě se nacházejí větší prodejny potravin (Konzum, COOP Diskont, Qanto, Penny Market) a další obchody a služby, případně je možné využít větší města Lanškroun a Ústí nad Orlicí. 

Vybavení:

 • podsadové stany 25 ks (včetně postelí a rohoží na zem)
 • stany typu zubřík 10 ks
 • 1× stožár na vlajku
 • materiál pro postavení bidel na spací pytle
 • základní nářadí (1× lopata, 1× krumpáč, 1× rýč, 1× sekera malá, 1× sekera velká, 3× ruční oblouková pila, 1× dřevěné hrábě, 1× kovové hrábě, kleště, kladívko)

Ceník

 • V souladu s usnesením střediskové rady Junák – český skaut, střediska Bratra Robina Letohrad, z.s., ze dne 10. 9. 2022, činí nájemné 70 Kč na osobu a den, minimálně však 10.000 Kč za 14 pobytových dní. Maximální kapacita tábořiště je 45 osob. Ve výjimečných případech a po schválení vedoucím střediska je možné cenu za pronájem tábořiště vykompenzovat ve formě naturálií (např. zajištěním dřeva).
 • Příplatek za půjčení stanu typu „zubřík“ je 1500 Kč/14 dní.
 • Minimální nájemné ve výši 10.000 Kč platí i pro případ, že by nájemce nepřevzal předmět nájmu do užívání. 
 • Pokud by na straně nájemce došlo ke změně okolností, je pronajímatel ochoten  smlouvu zrušit bez nároku na náhradu škody či na jiné finanční plnění, pokud by k dohodě o zrušení smlouvy došlo nejpozději 6 měsíců před započetím sjednané doby nájmu.

Rezervace

Podívejte se do kalendáře, kde jsou zobrazeny již schválené rezervace (s podepsanou smlouvou o pronájmu).

Rezervaci tábořiště na následující rok je možné zahájit po 1.10. v 0:00. Na žádosti o rezervaci podané před 1.10. nebude brán zřetel při posuzování pořadí žádostí. Do 1.10. je tábořiště rezervované pro oddíly ze střediska pro vzájemnou výměnu tábořišť s ostatními středisky.

V případě zájmu postupujte následovně:

 1. Žádost o rezervaci podejte prostřednictvím formuláře.
 2. Po schválení rezervace dostanete mailem návrh smlouvy o pronájmu.
 3. Po odeslání smlouvy bude v kalendáři vyznačena probíhající rezervace.
 4. Po podpisu smlouvy bude konečná rezervace vyznačena v kalendáři.

Kontakt

Junák – český skaut, středisko Bratra Robina Letohrad, z.s.

Kunčice 45
561 51 Letohrad

IČ: 612 34 095

Číslo účtu: 2800778792/2010

Správce základny

Vlastimil Vyhnálek – Chřástal – taboristepiskovna@skaut.cz

Rezervace

Lukáš Stejskal – Kasky, lukas.stejskal@skaut.cz

Možnosti dopravy

 • Vlakem: z Letohradu do Verměřovic a dále pěšky obcí cca 1,7 km ke kravínu a poté 1 km po polní cestě.
 • Autobusem: zastávka Verměřovice, kostel. Dále pěšky 0,5 km ke kravínu a poté 1 km po polní cestě.

Kalendář obsazenosti