5. oddíl Mistrovice

Informace o oddílu

Jsme koedukovaný oddíl pro děti od 5 let. 

Momentálně máme zhruba 70 aktivních členů. Každý týden se v naší klubovně schází družinky vlčat, světlušek, skautů, skautek a roverů.

Kromě schůzek také jezdíme na výpravy nebo čundry, pořádáme oddílové schůzky a každoroční tábor. 

Účastníme se střediskových akcí, Svojsíkova závodu nebo Závodu vlčat a světlušek.

Nechybí ani zapojení do společnosti – hlídání parkoviště na pouti v Letohradě, úklid Mistrovic a jeho okolí či naše připravená stanoviště pro děti na Loučení s prázdninami.

Schůzky

Pondělí: skauti
Čtvrtek: roveři
Pátek: světlušky, skautky, vlčata

Kontakty

Vojtěch Baláš – Vitouš (vedoucí oddílu)

Mobil: 705 401 074
Email: mistrovice@skaut.cz

Zástupci vedoucího:

Kateřina Drnovská – Kačka

Mobil: 602 183 391

Miriam Fišerová – Miri

Mobil: 733 146 104

Vlastní web

Facebook: 5. oddíl Mistrovice

Instagram: @mistrovice_skaut

Klubovna

Mistrovice 214
Jablonné nad Orlicí, 561 64