2. oddíl skautek

Informace o oddíle

Do 2. oddílu skautek, který je jedním z oddílů Střediska Bratra Robina Letohrad, dochází skautky od 11 let. Nejčastěji k nám nové skautky přicházejí z oddílu světlušek, ale moc rády mezi sebe přijímáme i členky, které se se skautingem dosud nesetkaly. Snažíme se vytvářet příjemné prostředí pro všechny. Naše skautky učíme vzájemnému porozumění a respektu, spolupráci, úctě k přírodě, upřímnosti a laskavosti.

Skautky jsou rozdělené do družin, ve kterých se scházejí vždy jednou týdně. Družinové schůzky vedou rádkyně – skautky ve věku 14–17 let, které připravují program. Složení družin se každý rok mění. Hlavním záměrem je především to, aby měly skautky možnost se lépe poznat mezi sebou, vytvářely nová přátelství a fungovaly jako jeden tým, ne jako oddělené skupiny.

Jednou za měsíc se koná oddílová akce, která je organizovaná skupinou vedoucích a sejdou se zde všechny družiny.

Minimálně dvakrát do roka pořádáme také víkendovou akci, na které společně strávíme více času a poznáváme i nová místa. Každý rok nás na začátku července čeká společné 16denní dobrodružství na skautském táboře, kde se učíme žít v souladu s přírodou, objevujeme své limity a překonáváme sami sebe. Na tábor jezdíme společně s oddílem Vycházejícího slunce.

Vedení oddílu

Kristýna Švecová

Vedoucí oddílu

Mobil: 603 704 766
Email: skautky.letohrad@skaut.cz

Anna Římánková

Zástupce vedoucí oddílu

Karolína Peťovská
Marie Marková
Lucie Římánková
Veronika Moravcová
Veronika Novotná
Kateřina Zamazalová

Schůzky

Středa 16:00–17:30
Čtvrtek 18:00–19:30
Pátek 16:00–17:30

Fotogalerie

Kontakty

Email: skautky.letohrad@skaut.cz
Mobil: 603 704 766

Instagram: @holky.z.dvojky