3. oddíl Verměřovice

Informace o oddíle

Náš 3. oddíl Verměřovice je jedním z oddílů střediska Bratra Robina Letohrad. Sídlíme ve Verměřovicích. Aktuálně je naše klubovna v rekonstrukci, a proto se scházíme v náhradních prostorách. Jelikož jsme vesnický oddíl, sdružujeme všechny věkové kategorie od benjamínků přes světlušky a vlčata až po rovery a rangers. Aktuální počet členů je 62. Scházíme se na družinových schůzkách, které máme rozdělené podle věku. Schůzky ve školním roce 2023/2024 probíhají v pondělí, v úterý a v pátek. 

Mimo schůzky se zapojujeme do akcí v obci, mnoho z nich pomáháme realizovat (př. Betlémské světlo, Tříkrálová sbírka, skautský ples, karneval atd.). Na našich webových stránkách: http://vermerovice.skauting.cz naleznete shrnující čtvrtletní kroniku oddílu, fotky z činnosti a další informace.

Společně se snažíme objevovat spoustu nových věcí a zažívat nová dobrodružství, jezdit na letní tábory atd.

Prosíme všechny zájemce o zapojení se do oddílu ve Verměřovicích o kontaktování na e-mail: 3odddilvermerovice@skaut.cz

Schůzky

Pondělí, úterý a pátek

Kontakty

Daniela Moravcová (vedoucí oddílu)

Mobil: 777 127 336
Email: 3oddilvermerovice@skaut.cz

Kristýna Kuřová (zástupkyně vedoucí oddílu)

Mobil: 722 728 546
Email: 3oddilvermerovice@skaut.cz