Roverský kmen

Roverský kmen pořádá různé akce pro vedoucí oddílů aktivní i bývalé. Jedná se o zážitky různého druhu jako čundry, přípravy plesu i návštěva pivovaru Clock.