6. dívčí oddíl Dolní Čermná

Informace o oddílu

Náš 6. oddíl Dolní Čermná spadající pod středisko Bratra Robina Letohrad zahrnuje k roku 2023 36 dětí. Jsme rádi, že každým rokem k nám přicházejí noví kamarádi, se kterými můžeme společně sdílet spoustu zážitků a aktivit. Scházíme se v naší čermenské klubovně pod rybníkem každý týden. Družinky jsou věkově oddělené, aby se program mohl lépe přizpůsobit každé věkové skupině. Snažíme se dětem předat to, co skauting naučil nás, když jsme byli v jejich věku. Jedná se hlavně o vzájemnou spolupráci, toleranci, rozvoj kreativity, chování v přírodě a spousta skautských znalostí a dovedností.

Družinky jsou rozděleny následovně:

• nejstarší družina skauti/skautky – do této skupiny jsou zařazeni děti od 4. do 8. třídy, v současnosti má družinka 16 členů

• vlčata a světlušky – děti od 1. do 3. třídy, družinka má 14 členů

• benjamínci – děti do předškolního věku, družinka má 6 členů 

Kromě schůzek, výprav a výletů se ještě čas od času objevujeme na tradičních akcích pořádaných v naší vesnici, kde nás většinou najdete ve stánku s rukodělnými činnostmi nebo malováním na obličej. Minimálně jednu schůzku v roce věnujeme sběru odpadků po vesnici, před Vánocemi rozdáváme Betlémské světlo a dále chodíme za Tři krále.

Schůzky

Pátek 16:30–18:00 (skauti/skautky)

Úterý 16:00–17:30 (vlčata/světlušky)

Sobota 1× za dva týdny 9:00–10:30 (benjamínci)

Kontakty

Veronika Kubíčková (vedoucí oddílu)

Email: dolnicermna@skaut.cz
Mobil: 732 598 259

Klára Ryšavá (zástupce vedoucí oddílu)

Šárka Benešová (vedoucí družinek)

Facebook: 6. skautský oddíl DČ

Instagram: 6. skautský oddíl DČ