oddíl Vycházejícího slunce

Obecné informace

Jsme skautský oddíl pro kluky od 11 let. Aktuálně máme kolem 35 aktivních členů oddílu.
Během roku se scházíme na pravidelných schůzkách, které bývají zejména v pátek ale i jiné dny, podle toho, jak se to klukům hodí.
Každý rok o podzimních prázdninách chodíme přespávat do Vápenek u Letohradu anebo se také scházíme o Vánocích. Do toho máme zhruba jednou měsíčně oddílovou výpravu. Taky se účastníme střediskových akcí, jako například Robinův oheň nebo Svojsíkův závod.
Na tábor jezdíme každý rok první dva týdny července spolu se skautkami z 2. oddílu. Hlavní programy tábora mají ale oba oddíly oddělené.

Kontakt

Matouš Faltus – vedoucí oddílu

Mobil: 722 009 910
Email: skauti.letohrad@skaut.cz