Robinův oheň

Podzimní střediskové setkání nese jméno zakladatele našeho střediska bratra Robina – Josefa Vychytila, na jehož počest se každoročně scházíme. Scházíme se od roku 1997, v němž bratr Robin zemřel.

Letošní 27. Robinův oheň (2023)

Akce začala hravým odpolednem, program přichystal 3. oddíl skautů. Světlušky a vlčata obcházely stanoviště na kunčickém hřišti a plnily úkoly na přemýšlení, rychlost, zručnost i spolupráci. Pro skauty a skautky byla připravena strategická akční hra, která probíhala v lese nad Ovčínem. Večerní slavnost poprvé navštívil svatý Václav s poselstvím vděčnosti. Svatováclavský chorál byl totiž oblíbenou písní bratra Robina. Byla předána čtyři ocenění za významnou práci pro skauting Kláře Dostálkové, Vítu Markovi, Daniele Moravcové a Martinu Řehákovi. Bylo krásné slyšet z řad přihlížejících rodičů bezprostřední reakci po ukončení ceremoniálu: „To byla nádhera”, kterou následoval nadšený potlesk. Pálení slavnostních ohňů je vždy nevšední zážitek. Přejeme oddílům, ať v následujícím roce společně zažijí ještě mnoho nevšedních a krásných zážitků.